Colná deklarácia

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2010, ale už od roku 1999 ponúkame služby – zastupovanie v colnom konaní, či priame alebo nepriame súvisiace s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.

Po 1.4.2004, kedy Slovenská republika vstúpila do EU, sme začali aj spracovávať intrastat hlásenia, zastupovať spravodajskú jednotku pri jej spravodajskej  povinnosti voči štatistickému úradu Slovenskej republiky.

Naši zamestnanci poskytujú uvedené služby na profesionálnej úrovni, majú pravidelné doškolovanie v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa colno-deklaračných a štatistických služieb a sú Vám vždy k dispozícií.

IMPORT / dovoz tovaru z tretích krajín, prepustenie tovaru do príslušného colného režimu /

 • vystavenie tlačiva Európské spoločenstvo / bývalý jednotný colný doklad JCD/ , doplnkového tlačiva Európske spoločenstvo /bývalý doplnkový jednotný colný doklad dJCD/,
 • zastupovanie v colnom konaní, táto služba Vás odbremení, ušetrí Vám čas, energiu,
 • vypísanie deklarácie colnej hodnoty , doplnkovej deklaracie colnej hodnoty /tzv DCH,dDCH /,
 • zabezpečenie colného dlhu po dobu 10 dní,
 • zabezpečenie kontroly RVPS /Regionálne veterinárne a potravinové správy/

*****************************************************************************************************
EXPORT / vývoz tovaru do tretích krajín/, TRANZIT

 • vystavenie tlačiva Európské spoločenstvo elektronickou formou,
 • vypísanie tlačiva TIR CARNET,
 • vystavenie elektronickej formy TIR Carnetu,
 • vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru EUR1, poskytnutie súvisiacich tlačív, vyhlásení,
 • vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR, poskytnutie súvisiacich tlačív, vyhlásení,
 • vystavenie tranzitného colného vyhlásenia T1,T2,
 • vystavenie dokladu o štatúte tovaru T2L,
 • vystavenie medzinárodného cestného prepravného listu CMR,
 • vystavenie medzinárodného železničného prepravného listu CIM

– nachystanie prehlásenia o dvojitom použítí podľa NARIADENIA RADY /ES/ č. 1334/2000, nariadenia 428/2009 a jeho zmien a doplnení
– nachystanie prehlásenia na obmedzenie vývozu- tovar na mučenie a represiu
nachystanie prehlásenia na vývoznú kontrolu kožušín mačiek a psov podľa  Nariadenia Komisie /EX/ 1523/2007 /Ú.v.L 343 /
– nachystanie prehlásenia na vývozné kontrolné opatrenie CITES podľa Nariadenia /ES/ č. 338/97

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close